Yokomono Pro

lawaai als potentieel geluid

Voor Geert-Jan Hobijn is alle lawaai potentieel interessant geluid. Neem nu toeterende auto’s. Als je het organiseert in een compositie, dan wordt het een soort van autoconcerto in plaats van lawaaioverlast. In Gent zocht hij samenwerking met de Turkse gemeenschap en ontwikkelde hij een nieuw technisch systeem om autotoeters aan te sturen.

Het oorspronkelijk opzet was om een Turkse compositie door de straten te toeteren, gekoppeld aan een Turkse trouwpartij. We onderzochten of we het project konden presenteren op een dag dat er meerdere Turkse trouwfeesten zouden doorgaan. In een ideaal scenario zag Geert-Jan drie autostoeten gekoppeld aan drie trouwfeesten die op één rondpunt in Gent zouden samenkomen voor de grote finale van het concert.

Toeterconcert in plaats van toeterstoet

Tijdens de voorbereidingen bleek echter dat we geen toestemming van de politie konden krijgen om het project op openbaar terrein uit te voeren. Geert-Jan besloot deze tegenvaller als een kans te bekijken om voor het eerst een statisch concert van Yokomono-Pro uit te voeren. Op de presentatiedag nodigden we buurtbewoners uit om hun wagen als instrument uit te lenen.

Samen met Geert-Jan Hobijn zochten we samenwerking met Turkse muzikanten in Gent om een compositie te creëren. Naast de nieuwe Turkse compositie werden ook de eerder gemaakte composities uit andere steden gebracht. Achteraf bleek het gerenommeerd muzieklabel speciaal voor geluidskunst Alga Marghen erg geïnteresseerd was in het materiaal. De opname komt uit op plaat in het najaar van 2011.

Voorgeschiedenis

In het voorjaar van 2011 was Geert-Jan Hobijn in Timelab te gast om het project ‘Yokomono-Pro Gent’ op poten te zetten. Het project kende al twee delen: een in Delhi en een in Berlijn. Het oorspronkelijk idee ontstond in Delhi waar de gemotoriseerde riksja’s met een extra toeter werden uitgerust. In India is toeteren de normaalste zaak van de wereld op de openbare weg. Het inspireerde Geert-Jan om los van het practische aspect, iets muzikaal te doen met het getoeter.

De tweede versie werd gerealiseerd in Berlijn in februari 2010 ter gelegenheid voor het festival voor mediakunst Transmediale. Hier werd er een experimentele compositie gemaakt door het cultmuziekduo Pan Sonic dat toeterend door de straten in Berlijn ten gehore werd gebracht.

Tijdens zijn residentie in Timelab, wou Geert-Jan specifiek een versie uitwerken met mensen van de Turkse gemeenschap in Gent. Toeterend door de straten rijden bij trouwfeesten en voetbaloverwinningen is namelijk een opvallend fenomeen in de Turkse gemeenschap. Dat is opmerkelijk zowel in Gent als in Berlijn (in beide steden wonen grote Turkse gemeenschappen).

Yokomono-Pro technisch

In het fablab van Timelab werd er speciaal gewerkt op het technisch aspect van Yokomono Pro. Jens Ewald is een techneutisch wonder en werkte al eerder samen met Geert-Jan. Hij was tien dagen te gast in Timelab en ontwikkelde een nieuw systeem om via mobiele telefonie de toeters van de auto’s op afstand aan te sturen. Het systeem werd meer nauwkeurig dan voordien en de compositie weerklonk zonder de hulp van de autobestuurders. De auto’s werden echt instrumenten.

We werkten samen met Jos Lootens van De Centrale en Olivier Provost van Assurance Ambiance/Rocsa.