[BRAINSTORMSESSIES] RSL Op Post - Voeding

di 07.11.2017 10:00 tot 15:00

Samen bouwen aan de stad van de toekomst: Op Post

Stel je eens voor: een stad die zelfvoorzienend is, waar lokale productie een vanzelfsprekendheid is en waar bewoners zelf richting geven aan de toekomst van hun gedeelde plek. Een inspirerende plek die uitwaaiert doorheen de stad. Niet alleen materialen of kennis, maar ook slimme netwerken van talenten, vormen de voedingsbodem voor een steeds groeiende plek voor creatie en innovatie. Steeds in beweging, open en toegankelijk voor iedereen. Het kloppende hart is een plek voor maken en ontmoeten. De ziel is er één van samenwerken en delen. Op Post. Samen op post.

Een gedeelde plek

Op Post is een project in het voormalige Bpostgebouw aan de Brugsesteenweg 44 in Roeselare. Op Post gaat de uitdaging aan om een permanente plek te creëren voor alle stedelingen en met een impact op de hele stad en regio. Organisaties en mensen verzamelen zich in een gemeenschappelijk plan voor de 3500m2 oppervlakte in het postgebouw. Timelab faciliteert de komende 3 jaar het co-creatieproces, zet een makerslab op poten, leidt labmanagers op en zorgt voor uitwisseling tussen verschillende Vlaamse en internationale makers, en de lokale partners.

Meer over de procesbegeleiders:

De activiteiten

Wat er nu precies gaat gebeuren in het postgebouw? Dat wordt bepaald aan de hand van co-creatiesessies. Ieder team van max 6 tot 8 personen werkt een concept uit. Dit concept wordt afgetoetst met de bezoeker, stadsbewoner en mogelijke partners. De concepten die haalbaar zijn en een draagvlak vinden, wordt uitgevoerd met de steun van procesbegeleiders Timelab in samenwerking met de Stad Roeselare en OCMW Roeselare. 

In deze sessies wordt de beproefde klaverblad methode van Timelab gebruikt.

Neem deel

Wil je deelnemen aan de co-creatie sessies? schrijf dan in. Deelname is gratis.

Een gedeelde organisatie

Op Post is een open ontwikkelingsproces. Iedereen kan mee de richting geven aan de invulling. Hiervoor zetten we een open organisatiemodel op dat bestaat uit verschillende teams. Ieder team heeft een 'trekker', een facilitator en een secretaris en werkt autonoom als groep binnen de opdracht van het team. Ieder team wordt begeleid door Timelab ism de Stad Roeselare, maar vormt tegelijkertijd een uitnodiging naar de lokale stadsbewoner en partner om deel uit te maken van de het organisatiemodel. Als mede-maker, als leerling of voor concrete, praktische taken, iedereen kan naar eigen behoefte en motivatie instappen in een team naar keuze. Verschillende lokale partners kunnen aansluiten op dezelfde wijze. Van zodra jij jouw engagement kenbaar hebt gemaakt, word je deel van het creatieteam en ga je aan de slag binnen jouw team.

De verschillende teams zijn:

Coordinatie : Dit is de stuurgroep die beslissingen neemt waar nodig. Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van de stad en de kernpartners

Communicatie : Dit team gaat de uitdaging aan om een gepaste stijl en communicatie te vinden die de balans zoekt tussen een algemene communicatie en de eigenheid van iedere individuele speler in het project. Het team zorgt ook voor een aanbod leertrajecten en excursies voor alle partners.

Impact : Wat is de impact van de komst van Op Post? Hoe bepalen we de nulmeting? Welke cijfergegevens zijn voorhanden en welke parameters zetten we op om de impact te kunnen meten op het einde van iedere fase in de komende 3 jaar.

Hands-on : Dit team houdt het lab open en zorgt ervoor dat dit maximaal toegankelijk en open kan zijn. Onderhoud van machines, maar ook opleidingen en permanenties behoren tot deze rol.

Co-creatie en netwerk : Het verfijnen, bepalen en implementeren van concepten die ontstaan zijn vanuit de samenwerking tussen verschillende actoren. Hiervoor gebruiken we de bestaande Timelab methode en vragen we experten om hulp waar nodig.

Documentatie : Maakt verslag en reportage van het hele proces.

De processen

De teams werken autonoom binnen hun opdracht en kunnen genieten van de inhoudelijke en praktische steun van het begeleidingsteam. Zij komen samen naar eigen beheofte en tempo dat zij nodig achten om hun doelen te realiseren.

1 keer per 2 weken komen de 'trekkers' van ieder team samen in het werkoverleg. Hier wordt de stand van zaken van iedere rol besproken en indien nodig naar de coordinatie overgemaakt.

Neem deel

Wil je een rol spelen in één van deze organisatieteams? Kleine en grote bijdrage is mogelijk. Stuur een mail naar

9 deelnemers deden mee!

Ellen Coghe

Stijn Cottenier

Bert Degryse

Lode Demey

Liesbeth Deschacht

Melanie Vanstaen

Yves Vercruyse

Kasper Verhelst