Actievoorwaarden en spelregels

Actievoorwaarden en spelregels

 

Winacties worden uitgeschreven door Timelab, gevestigd te Gent. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

 

  1. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een juist antwoord geeft op de vraag en de schiftingsvraag. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

 

  1. De winnaar wordtm samen met een vriend naar keuze op de gastenlijst gezet van het Future Proof Festival te Leuven van 8 tot en met 9 juli en ze hebben gratis inkom. In totaal worden twee tickets weggegeven.

 

  1. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

 

  1. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

 

  1. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie: tot 1 juli 23.59.

 

  1. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

 

  1. De trekking van de winnaar geschiedt als volgt: voor 2 juli worden de antwoorden ingezonden, 2 juli wordt de winnaar bepaald via woobox (software die lukraak een winnaar selecteert die maximaal 1 maal deelgenomen heeft en ouder dan 16 jaar is en waarvan het antwoord het dichtst bij het correcte antwoord ligt).

 

  1. Winnaars worden zondag 2 juli persoonlijk geïnformeerd via een facebookbericht en gevraagd naar volgende gegevens: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en volledig adres van beide festivalgangers. Deze gegevens zijn nodig om jullie correct op de gastenlijst in te schrijven. Maandag 3 juli krijgen de winnaars een bevestigingsmail van het Future Proof festival.

 

  1. De winnaar die deze gegevens niet doorgeeft of weigert door te geven voor 3 juli verliest zijn recht op inkom en het inkomticket wordt aan de volgende kandidaat gegeven.

 

  1. Timelab kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.