standpunt van de Jonge Academie over Citizen Science

Met dit standpunt willen de auteurs werken aan een verdere sensibilisering rond het thema van Citizen Science in Vlaanderen, zowel bij wetenschappers als bij het bredere publiek. De nota verduidelijkt het concept en situeert deze vorm van ‘burgerwetenschap’ in haar historische en hedendaagse context. Bovenal reflecteert dit standpunt van de Jonge Academie over het potentieel om de bredere samenleving in het proces van wetenschapsbeoefening te betrekken, en tegelijkertijd geeft het voorbeelden van waar en wanneer dat al gebeurt in Vlaanderen. Via een bevraging over Citizen Science bij Vlaamse wetenschappers formuleert de nota vier aanbevelingen naar universitaire overheden, academische stakeholders en vooral wetenschappers. Ten slotte biedt dit standpunt ook een reeks tips & tricks en getuigenissen voor wetenschappers die hiermee aan de slag willen gaan.

Samen met EOS (Magazine voor Wetenschap) richtte de Jonge Academie eenCitizen Science Portal op, waardoor al een aantal Citizen Science-projecten in Vlaanderen werden gecentraliseerd op . Dat zou het vertrekpunt en hét platform voor Citizen Science in Vlaanderen moeten worden.

Dit standpunt is gebaseerd op de expertise die de leden van de werkgroep Wetenschapscommunicatie over dit thema verzamelden sinds de oprichting van de Jonge Academie tot de herfst van 2015. Hun input kwam uit een experiment, een debatavond, een Citizen Science landscape en een enquête. Het standpunt bevat eveneens een kort verslag over die initiatieven, zodat ze andere Jonge Academies kunnen inspireren.