Act like a Commoner

"Commons zijn gedeelde hulpbronnen (of platforms) die worden gecreëerd en verzorgd door een gebruikersgemeenschap, volgens haar eigen afspraken, regels en normen. Dit betekent dat een common wordt gedefinieerd door 3 aspecten: 1) een gedeelde hulpbron (of platform) 2) er is sprake een commoning-activiteit en 3) ze wordt beheerd op basis van afspraken, regels en waarden die op z’n minst gedeeltelijk onafhankelijk zijn van de overheid of de markt."

"Commons are shared resources that are produced and maintained by a user community, according to their own rules and norms. This means a commons is defined by 3 aspects: 1) a shared resource 2) the activity of commoning 3) rules and norms that must at least be partially autonomous from the public and private sector."

Dit is de definitie die we hanteren in het kader van het project 'Act Like a Commoner'

1. CAMP voor kunst en commons

We voegen de daad bij het woord en nodigen onze residenten uit om ieder iemand uit hun netwerk uit te nodigen. Zij verzamelen 3 dagen in Timelab. Ze debateren, reflecteren, lezen, argumenteren, plannen en definieren. 

Zullen zij zich organiseren als een commons van kunstenaars of hoe verhouden zij zich tot de commons in onze stad en in hun stad? Maakt kunst deel uit van de commons of is het een (un)commons?

Wouter Huis - Hana Miletic - Zeljko Blace - Vasilis Niaros - Stefan Klein - Caitlin Fisher - Marc Buchy - Oliver Chase verzamelden in het voorjaar.

Dit najaar wordt een vervolg gemaakt aan de sessie over kunst en commons. 23 en 24 november buigt een groep kunstenaars en curatoren zich over de residentieformule en een duurzame en stabiele omgeving voor carriereontwikkeling bij kunstenaars.

2. Ontwikkeling van een stad in transitie

Vanaf 15 maart voerden Michel Bauwens en Yurek Onzia 3 maanden lang een onderzoeks-en participatieproject over Gent als de ‘Commonsstad van de Toekomst’. Zij gingen op zoek naar alle mogelijke commons die zich in Gent voordoet. Dit onderzoek moest resulteren in een ‘Commons Transitie Plan’, dat de mogelijkheden en rol van de Stad Gent als lokale overheid beschrijft voor het versterken van burgerinitiatieven. De stad wil hiermee verder vorm geven aan een duurzame en ethische economie in Gent.

John Vandaele ging met Michel in gesprek over dit rapport en de resultaten: 

In het kader van het project “Act Like a Commoner” hielpen we hen bij het mappen van de verschillende initiatieven.  

Hoe kon je meedoen?

  1. Je kon naar één van de bijeenkomsten komen en zo helpen met de mapping te maken. 
  2. Door volgende vragenlijst in te vullen:  

Op deze manier trachtten we een beeld te krijgen van het gehalte “commons” dat vandaag in Gent wordt gecreëerd. Ook projecten die nog in de steigers staan konden meedoen. Op basis van wat er is kunnen we een mapping maken van wat er allemaal beweegt de stad. 

Events:

We lijsten de verschillende bijeenkomsten en events in het kader van “Act Like a Commoner” op.

22.03

31.03

14.04

21.04  (CCQO)

21.04

28.04

03.05 Gezondheid en Commons 

05.05 Commons Finance Canvas-dag met Stephen Hinton 

14.05 (MSK)

Vassilis Niaros

Urbanist Vasilis Niaros verblijft in Gent als resident in Timelab. Hij zal een onderzoek voeren naar de verschillende verschijningsvormen van commonsinitiatieven in verschillende steden. Bologna, Barcelona, Lille. Deze 3 steden hebben ieder een interessant eigen model uitgewerkt. Van overheidsgestuurd tot volledig decentraal en vanuit het initiatief van de burgers zelf. 

Vasilis zal de verschillende modellen mappen waardoor er een referentiekader ontstaat voor de interpretatie van het begrip 'commons'.

Het rapport van Vassilis vind je achteraan het commons transitie plan in bijlage.

Bezoek de wiki:


Een prototype voor de commons ontwikkeling in de stad

Stadslabo in het 'oude' gebouw van Bibliotheek Zuid. Timelab stelt zich samen met  en  kandidaat als beheerder voor de tijdelijke invulling van de oude bibliotheek aan het Zuid.

Handboek voor de commoner

Aan de hand van 8 patronen die we terugvinden in verschillende commonsinitiatieven maken we een toolbox voor de commoner. Het boek is opgevat als een handboek met praktische instrumenten, getuigenissen en theoretische achtergrond. De lancering van het boek is voorzien voor januari 2018.