Another Sport is Possible

Wat is de broncode van 'uitsluiting en discriminatie' en hoe kunnen we deze hacken?

 

Another Sport is Possible grijpt één van de moeilijkste thema’s van onze tijd aan. Diversiteit en participatie in de superdiverse samenleving. Sport en cultuur dragen beide bij aan de identiteitsvorming bij jongeren. Toch gebeurt dit op geheel andere wijze. Identiteitsvorming door cultuurbeleving is veel minder dynamisch en heeft een sterke relatie met de natiestaat en cultureel erfgoed. Identiteit door sport is veel flexibeler en speelt veel meer op het groepsgevoel en dynamica.

 

Hoe kan een culturele organisatie leren van de manier waarop processen en dynamieken van identiteitsvorming opgebouwd worden in de sport en vice versa. Veel culturele organisaties zoeken naar methodieken en inzichten voor meer participatie. De bereidheid is heel groot, de instrumenten ontbreken vaak. Dat is de innovatie die Another Sport is Possible wil bereiken. Werkbare instrumenten en inzichten voor diversiteit en participatie op basis van de kritische en creatieve reflectie door de kunstenaar/activist in de praktijk van het voetbalteam en jeugdwerk.

 

Wanneer we kijken naar gewoontes, culturele verschijnselen en vooroordelen dan botsen we maar al te vaak op aannames. In de superdiverse en geconnecteerde samenleving botsen bovendien de verschillende aannames van verschillende groepen. Dit maakt het alsmaar moeilijker om samen te leven. De wereld wordt kleiner en begrip voor de ander wordt steeds moeilijker.

 

Wanneer we kijken naar de sportwereld – in dit experiment: de voetbalwereld dan heeft die twee gezichten. Enerzijds is er de commerciële zijde die we kennen van dure transfers en grote campagnes waar de dominante stem van het kapitaal klinkt. Anderzijds is er geen enkele activiteit die zo breed wervend is dan de lokale voetbalploeg. Het is vooral het tweede aspect dat ons boeit, maar ook mikken we erop dat we via kritische en creatieve reflectie het gesprek over het imago en verantwoordelijkheden van de sportwereld kunnen aangaan.

 

In de cultuurwereld, net als in de sport hebben we nood aan een beter begrip van deze dynamiek om zo een positieve systemische transformatie mogelijk te maken. Om zo de kwetsbaarheid van minderheden om te buigen in een meerwaarde voor de samenleving en een duurzame toekomst voor iedereen.

 

Het partnerschap van Another Sport is Possible levert inzichten in hoe participatie werkt en welke praktijken leerrijk zijn in het opzetten van een constructieve dialoog met meer verbinding tussen mensen, ongeacht achtergrond, afkomst, sexuele orientatie of mogelijkheden.

 

De kunstenaar opereert als een katalysator/generator/interlocuteur. Als een hacker die de onderliggende structuren zichtbaar maakt zonder te bepalen wat eruit komt. Niet het resultaat maar de infrastructuur zijn het werk van de kunstenaar.

 

De sportwereld krijgt niet alleen een artistieke zelfreflectie voorgeschoteld maar krijgt ook handvaten en uitnodiging voor kennisdelen en dialoog.

De supporter en sportbeoefenaar is gesprekspartner voor de kunstenaar en krijgt een heel nieuwe inzage in dynamieken die voordien niet zichtbaar waren.

De cultuursector krijgt inzage in processen en dynamieken uit de sport. Zijn er lessen te leren als het gaat over participatie? Wat is communitybuilding

en hoe werkt groepsdynamica bij een publiek, team of supporters?

 

Events en publicaties

- za 18.08.2018 - 9:00-17:00 - Minus One Gent

café-philo - do 9.08.2018 14:30-17:30 - Le Cafe de Phare, Parijs

 zo 23.09.2018 15:30 tot 18:00 - Gent

 - do 11.10.2018 9:00-17:00 - De Piaofabriek, Brussel

 za 6.10.2018 18:00 tot 19:00 - Gent

 wo 17.10.2018 18:00 tot 19:00 (

 wo 17.10.2018 20:00 tot 22:00

Posters&Campaign (deadline Nov6th) do 25.10.2018 16:00 tot di 06.11.2018 12:00 ()

 zo 18.11.2018 13:00 tot 17:00 ()

 do 29.11.2018 16:00 tot 18:00

 vr 30.11.2018 14:00 ()

vr 21.12.2018 19:00 tot 23:00 ()

 

facebook groepen, pagina’s en foto’s

 

website kickertable

 

Podcasts