Commons van Barcelona tot Gent

Hoe ver staat de commons-economie in Barcelona en in Catalonië? Welke projecten werden er ontwikkeld sinds Ada Colau als burgemeester van de stad de hele beweging een duwtje in de rug geeft? Is er sprake van een nieuw “commons eco-systeem” waarbij een heuse parallelle economie wordt opgebouwd?

Resident Bart Grugeon Plana startte een onderzoek naar de verschillende initiatieven waarbij burgers samenkomen om zelf mobiliteit en internet-infrastructuur te organiseren, waarbij voedselcoöperaties met vrije software ontwikkelaars een nieuwe distributieketen uitwerken om ecologische voeding makkelijk beschikbaar te maken buiten supermarkten, of waar open source designers via sociale projecten het stadsmeubilair ontwerpen en bouwen. Ook de financiering van deze nieuwe economische modellen en de ondersteuning en incentivering ervan door de overheid zijn fundamentele aspecten die in het onderzoek aan bod komen. 

We vergelijken de context in Gent met Barcelona aan de hand van de 8 patronen voor commoning die ook de basis vormen voor de School of Commons en het handboek voor Commoners. 

1. Gedeelde bronnen: als commoners zich verzamelen en materiele en immateriele bronnen gaan delen, welke infrastructuren gebruiken ze hiervoor? Welke tools zijn voorhanden? Bart bevraagt de founders van  over hun aanpak.

2. Samen dromen: Hoe omschrijven we de gedeelde droom van de commoners? Welke instrumenten kunnen we daarvoor gebruiken?  geeft inzage in hun aanpak.

3. Collectief organiseren: De commoners organiseren zich op een andere manier. Welke spelregels hanteren zij? Hoe formaliseren ze dit? Leidt dit tot meer transparantie en een duurzame werking?

4. Maken: We maken tastbaar en testen uit vooraleer we een oordeel formuleren. Empirisme. 

5. Identiteit : Je bent wat je consumeert? Welke rollen neem je als mens op en wie ben je in alle facetten? Persoonlijke vs groepsidentiteit. De netwerkidentiteit is flexibel en authentiek.  Dit patroon toont verschillende mensen en hun ervaring.

6. Disruptie : Zoek dissonantie voor nieuwe inzichten. goteo.org 

7. Systemische Transformatie: Diepgaand verandering brengen door te handelen volgens verreikende inzichten, al zijn ze tegendraads. La Communificadora

8. Open Einde : Ontwerp voor een ongekende toekomst.