Jean Lievens Commons Library

Voortaan vind je naast de labinfrastructuur een prachtige collectie van bijna 2000 boeken. Het grootste deel ervan werd geschonken door Unchalika Bauwens in nalatenschap van Jean Lievens.

Jeans leven stond in het teken van kennis, reflectie, lezen, schrijven. We willen hem eren en zijn kritisch denken, zijn tolerante houding, zijn scherpe geest en pen verderzetten door zijn privecollectie boeken publiek ter beschikking te stellen.

De Jean Lievens Open Library is vanaf nu raadpleegbaar

 

Wil je als Pro-lid graag een boek ontlenen? We werken aan een handig uitleensysteem. Of heb je een voorstel voor de boekenclub? Neem contact met of kom langs tijdens de open labdagen op woensdag van 19u tot 22u of vrijdg van 9u tot 17u.