KKrr aka De Recyclebot

"De aanpak van Timelab laat zien dat laagdrempelig en experimenteel gewerkt kan worden rond een van de belangrijkste uitdagingen bij het materialenbeheer (omgang met plastics) in combinatie met 3D-printen." - Elmar Willems (OVAM)

Korte keten, we kennen het vooral uit de landbouw. Denk maar aan de promotie van streekproducten en verkoop en verwerking van kleine eigen opbrengsten dicht bij de deur. Maar wat als we de principes van korte keten zouden toepassen in de afvalverwerking en reparatie?

De extrusie van zelf gerecycleerd plastic op huishoudelijk niveau werd wereldwijd nog niet gerealiseerd. Met dit co-creatie project bouwen we een machine die eenvoudig te reproduceren, betaalbaar en toegankelijk is. Deze machine zet eigen (shampoo)flessen om naar filament voor de zelfbouw 3D printer. Vervolgens gaan we samen met reparateurs en ontwerpers naar de mogelijkheden en noden van reparatie met 3D printing. Het resultaat is niet alleen een nieuwe machine, maar ook een Eerste-hulp-bij-ontwerp kit en een reeks opleidingen in 3D tekenen en printen.

Een project in samenwerking met OVAM, Ecover, Flanders Plastic Vision, Kringwinkel Kust en Timelab

Proces 
Het project Korte Keten Recyclage en Reparatie is op te delen in vier fasen: 

1. Vooronderzoek (sept 2013 - jan 2014) 
We onderzoeken welke zelfbouwmachines er al bestaan om kunststof te granuleren en extruderen tot printbaar filament 

2. Co-creatie project (jan - april 2014) 
Vanaf 22 februari loopt het co-creatie traject op timelab waarin zes werkgroepen aan de slag gaan met materiaalstudies, het ontwerpen en bouwen van de prototypes, het ontwerpen van reparatie hulpstukken en het ontwikkelen van een trainingsplan voor de toekomstige gebruikers. De deelnemers verzorgen zelf het verslag van de vorderingen op de . Dit co-creatie project duurt 15 weken en zal lopen tot en met 30 april. Aan het project doen zowel timelab pro's als niet-pro's mee.    

3. Natraject (2015-2016)
Productie van filament uit gerecycleerd PLA. Gebruik in Timelab.

4.  Valorisatie (vanaf 2017)  
Aanbod korte keten gerecycleerd PLA voor 3D printing te koop.