Knotplex

Knotplex is een exploratie naar het verwerken van Japanse Duizendknoop tot bronmateriaal. Japanse Duizendknoop is een invasieve plant die in heel Europa woekert. De plant beschadigt talrijke infrastructuren en verdringt elke andere plant in zijn omgeving. Omdat het uiterst moeilijk is om de plant te verwijderen, keert hij elk jaar terug. Wanneer we dit omdenken, kent deze afvalstroom dus heel veel potentieel. Door de gedroogde plant te malen en met caseïne (melkeiwit) te mengen, kan je de materie persen tot een vezelplaat. Hierop kan je klassieke hout- en laserbewerkingen toepassen.

De eerste proefopstelling werd uitgewerkt door Henri Goeminne in samenwerking met Timelab ihkv een stageopdracht voor Industrieel ontwerpen Howest en werd genomineerd voor de OVAM Publieksprijs 2015.

Een haalbaarheidsstudie naar de productie van dit nieuw bouwmateriaal gaat momenteel van start met de steun van VLAIO (agentschap innoveren en ondernemen) en in samenwerking met Labeur, OVAM, VKC, W&Z en Provincie Oost-Vlaanderen.

Momenteel werkt Jolan Soens binnen Timelab verder aan deze IWT haalbaarheidstudie. De samenstelling van het plaatmateriaal staat op punt en verschillende stukken werden getest op fysische, hygrische en ecologische eigenschappen.

Nu het productieprocede gekend is, kijken we verder naar mogelijkse opschalingen. Hiervoor gaan we de samenwerking aan met sociale partners en lokale makers over heel Vlaanderen.