Makerspace for inclusion

Makerspace for inclusion is een samenwerking tussen Timelab (B) en Digijeunes (FR), Transit Projectes (SP), NOD makerspace (RO) en Horizon Lab (IT) in het kader van een erasmus+ innovatieproject. 

Het doel van deze samenwerking is de introductie van de makerspace-achtige omgeving als pedagogische methodiek in jeugdwerk. 

De steeds groeiende behoefte aan STEM competenties op de arbeidsmarkt maakt tegelijkertijd ook de kloof tussen jongeren met en zonder kansen om deze te ontwikkelen groter. Onderzoek en cijfers toont aan dat er grote verschillen bestaan op basis van gender en socio-economische achtergrond. We zien dat minderheden uittrukkelijk minder vertegenwoordigd zijn in STEM gerelateerde beroepen. Het partnerschap ziet een mogelijkheid in het stimuleren van STEM omgevingen om zo inclusie te bevorderen. De pedagogie van het maken stimuleert samenwerking, wederzijds begrip en identiteitsvorming. Maken stimuleert het kritisch vermogen en open kennisdelen heeft een postieve impact op de verschillende manieren van samenwerking.

Het partnerschap wil makerspaces en jeugdwerk stimuleren om de makersattitude te omarmen. Ze wil dit doen aan de hand van een educatief aanbod voor jongeren van 9 tot 17 geconfronteerd of met risico op sociale uitsluiting. 

Het resultaat van dit project bestaat uit:

1. MOOC : platform voor delen van educatieve pakketten en ervaring

2. Een methodologie voor workshops in de praktijk

3. Een set instrumenten voor het erkennen en valideren van comptentieontwikkeling door maken

4. Een gids over open source tools en materiaal voor het runnen van een werkplek of workshop

Timelab neemt de rol van lead in dit project. Daarnaast staat de organisatie in voor het monitoren en meetbaar maken van de impact van de intellectuele output.