Methode voor community & value driven projects

“Zeer inspirerende methodiek om het project van de Ledebergse PLUIMEN samen vooruit te stuwen.” –  deelnemer Klaverbladsessie, december 2015.

“We hebben er een nieuw lid bij en zij heeft het klaverblad gebruikt om snel inzicht te krijgen in onze manier van denken en werken en waar we naartoe willen. [] We hebben intussen nog veel nuttige contacten gehad met jullie model als aanzet en het ziet ernaar uit dat ons project een gunstig vervolg zal krijgen. “ –  deelnemer Klaverbladsessie, november 2015.

Yet, another model

 1. WHY

Timelab biedt de infrastructuur die leidt tot creatie van commons. Commons zijn alle materiële en immateriële bronnen die beschikbaar zijn voor alle leden van de samenleving. Deze emergent infrastructuur is open, actief en flexibel, als bits of code in een operating system, als een drager en generator van kennis en samenwerking. Naast de faciliteiten die Timelab biedt in het concrete open prototypinglab is er de procesmethode, de zachte infrastructuur, als een protocol voor generatieve processen. Deze methode is ontstaan vanuit de dagelijkse praktijk van Timelab. Open groepen burgers, vrijwilligers met een zin tot verandering zoeken ondersteuning in het (door)ontwikkelen van hun concepten en ideeën. Timelab helpt concretiseren en biedt ondersteuning op maat.

 1. WHAT

Het model is een toolbox voor processen. Een modulaire open en flexibele reeks van instrumenten die de verschillende aspecten van een proces faciliteren. De verschillende modules ontstaan samen met de deelnemers en op basis van noodzaak.

Momenteel bestaat de procesmethode uit volgende modules, waarvan velen nog volop in ontwikkeling zijn:

 • Het klaverblad
 • Holacracy 
 • PCM
 • Projectloop
 • Beslissen
 • Draaiboek 
 • Boards
 • Context
 • Disseminatie
 • Evaluation en feedback
 1. HOW

Timelab organiseert zelf de procesmethode voor eigen projecten en gebruikt verschillende modules in de dagelijkse werking. Daarnaast is het mogelijk voor externen om het faciliteren van aparte modules of reeksen te boeken.

 1. WHO

Deelnemers aan de projecten, maar ook initiatieven van buitenaf.

 1. WHEN

° 3 keer per jaar een project
° Op maat en op vraag kunnen afzonderlijke modules georganiseerd worden

6. SESSIES

Geregeld vinden er zich sessies met het Klaverblad plaats in Timelab. 

Het klaverblad is een instrument voor conceptvorming.

Een sessie duurt 2 uur en vindt plaats met 4 tot 8 deelnemers, begeleid door een facilitator.  Het dynamische model geeft flexibiliteit en genereert nieuwe gezichtsvelden. Na een relatief korte sessie kan je onmiddellijk aan de slag. Je krijgt een visuele vertaling van een conceptschets mee naar huis, die helpt bij het houden van een overzicht en kan dienen als leidraad voor communicatie. Het resultaat van de klaverbladsessie is het baken voor de rollen en de start van de projectloop.

Een overzicht van alle sessies die reeds georganiseerd werden:

12.11.2015: Living Lab

19.11.2015: Nieuwe School

23.11.2015: Omkeerbaar Bouwen

15.12.2015: Pluimekes

18.12.2015: Deelpunt

25.03.2016: Op Wielekes

 

Het proces en meer informatie over de methode vind je terug op: 

Lees de blogpost voor enkele praktijkervaringen met de procesmethode: 

Er worden regelmatig nieuwe sessies en tussenstanden gehouden. Geïnteresseerd? Kijk in de agenda voor meer info.

Wil je meer informatie over de methode of wil je modules boeken voor je eigen project?