Onderzoekstraject Els Viaene

Het werk van Els Viaene vertrekt steeds vanuit een klank. Een klank die ze haalt uit een landschap. Die klanken of 'field recordings' worden nadien verwerkt in een compositie, een live performance of een installatie. De geluiden roepen beelden op, tekenen een nieuw landschap, transformeren een ruimte. De geluiden komen los van hun oorspronkelijke bron en worden in een nieuwe context geplaatst. Hun beeld verdwijnt.

Tijdens haar onderzoekstraject bij Timelab gaat Els onderzoeken hoe ze haar klank opnieuw kan koppelen aan een beeld. Een beeld dat komt uit een landschap. Waarna een nieuw landschap voortkomt uit dat beeld. Een vorm die de som is van een beeld en een geluid. Een taal waarbij geluid een beeld boetseert tot een nieuwe vorm en vice versa.

De beelden waarnaar ze verwijst kunnen zowel afkomstig zijn van eenvoudige materialen enerzijds en de transformatieprocessen van verschillende materie anderzijds. Welke combinaties zijn er mogelijk tussen een klank, een materiaal, een object, een natuurlijk transformatieproces?

Hiervoor onderzoekt ze de volgende pistes:
- Welke transformatieprocessen in materie kunnen we genereren? Welke klanken kunnen we hieruit destilleren of in de andere richting, hoe kan geluid een bepaalde materie transformeren, een proces beïnvloeden?
- Materialiseren van klanken. Een onderzoek naar de geluidskwaliteit van verschillende materialen zonder het geluid los te koppelen van het materiaal.

Door middel van dit onderzoek wil Els haar geluidentaal herdefiniëren en uitbreiden, steeds vertrekkend vanuit een materiaal, een materie, een transformatieproces.