#RSL op post

Samen Op Post

Stel je eens voor: Een stad die zelfvoorzienend is, waar lokale productie een vanzelfsprekendheid is en waarin bewoners zelf richting geven aan de toekomst van de hun gedeelde plek. Niet alleen materialen of kennis, maar ook slimme netwerken van talenten vormen de humus voor een steeds groeiende plek voor creatie en innovatie.  Steeds in beweging en open en toegankelijk voor iedereen. Het kloppende hart is een plek voor maken en ontmoeten. De ziel is er één van samenwerken en delen. op post. Samen op post.

 

Herbestemming van een postgebouw

Op Post is een project in het voormalige Bpostgebouw aan de Brugsesteenweg 44 in Roeselare. Op Post gaat de uitdaging aan om een permanente plek te creëren voor haar bewoners met een impact op de hele stad en regio. Organisaties en mensen verzamelen zich in een gemeenschappelijk plan voor de 3500 m2 postgebouw. 

 

Procesbegeleiding

Timelab faciliteert de komende 3 jaar het co-creatieproces, zet een makerslab op poten, leidt labmangers op en zorgt voor uitwisseling tussen verschillende Vlaamse en Internationale makers en de lokale partners. 

 

EEN GEDEELDE ORGANISATIE

Op Post is een open ontwikkelingsproces. Iedereen kan mee de richting geven aan de invulling. Hiervoor zetten we een open organisatiemodel op dat bestaat uit verschillende kringen. Ieder kring heeft een 'trekker', een facilitator en een secretaris en werkt autonoom als groep binnen de opdracht van het team. Ieder team wordt begeleid door Timelab ism de Stad Roeselare, maar vormt tegelijkertijd een uitnodiging naar de lokale stadsbewoner en partner om deel uit te maken van de het organisatiemodel. Als mede-maker, als leerling of voor concrete, praktische taken, iedereen kan naar eigen behoefte en motivatie instappen in een team naar keuze. Verschillende lokale partners kunnen aansluiten op dezelfde wijze. Van zodra jij jouw engagement kenbaar hebt gemaakt, word je deel van het creatieteam en ga je aan de slag binnen jouw team.

 

De verschillende kringen zijn:

 

Coordinatie : Dit is de stuurgroep die beslissingen neemt waar nodig. Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van de stad en de kernpartners. Om hier in te tekenen, moet je beantwoorden aan de voorwaarden van de stuurgroep. 

Communicatie : Dit team gaat de uitdaging aan om een gepaste stijl en communicatie te vinden die de balans zoekt tussen een algemene communicatie en de eigenheid van iedere individuele speler in het project. Het team zorgt ook voor een aanbod leertrajecten en excursies voor alle partners. Een open kring waar iedereen deel van kan uitmaken.

Impact : Wat is de impact van de komst van  Op Post? Hoe bepalen we de nulmeting? Welke cijfergegevens zijn voorhanden en welke parameters zetten we op om de impact te kunnen meten op het einde van iedere fase in de komende 3 jaar.

Hands-on : Dit team houdt het lab open en zorgt ervoor dat dit maximaal toegankelijk en open kan zijn. Onderhoud van machines, maar ook opleidingen en permanenties behoren tot deze rol.

Co-creatie en netwerk : Het verfijnen, bepalen en implementeren van concepten die ontstaan zijn vanuit de samenwerking tussen verschillende actoren. Hiervoor gebruiken we de bestaande Timelab methode en vragen we experten om hulp waar nodig.

Documentatie : Maakt verslag en reportage van het hele proces.

 

 

DE PROCESSEN

De teams werken autonoom binnen hun opdracht en kunnen genieten van de inhoudelijke en praktische steun van het begeleidingsteam. Zij komen samen naar eigen beheofte en tempo dat zij nodig achten om hun doelen te realiseren.

1 keer per 2 weken komen de 'trekkers' van ieder team samen in het werkoverleg. Hier wordt de stand van zaken van iedere rol besproken en indien nodig naar de coordinatie overgemaakt.

 

NEEM DEEL

Wil je een rol spelen in één van deze organisatieteams? Kleine en grote bijdrage is mogelijk. Stuur een mail naar 

Meer info op