School of Commons

“Wij, coaches van de School of Commons zetten in op de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en expertise om zo de humus voor de circulaire stad te verrijken. Zo zorgen we voor een duurzame en veerkrachtige omgeving met concrete experimenten en voorbeelden. Dat is onze School of Commons, een way of life, een gedachtegang, een gedeelde droom.”

 

Een groep coaches verzamelt zich rond één ambitie. Kan de kennis van de commons, historisch en actueel, ons inzicht geven in het systeem achter de actuele stedelijke context en kunnen we dit systeem veranderen met een beter welbevinden van mens en planeet als gevolg. Hoe kunnen we de regeneratieve kracht van de stad nog meer aanzwengelen en de transformatie naar de circulaire en gezonde stad maken?

 

Hoe doen ze dat?

De school heeft een DNA van 8 patronen. Noem het actieterreinen, die afgeleid zijn uit een onderzoek naar de commonspraktijken in de wereld. Coaches (A) ontwikkelen een lespakket voor hun patroon. Samen bieden zij changemakers (B) of coaches in spe een open en toegankelijke begeleiding aan de hand van een concrete praktijk (C). De praktijkcases genieten van een professionele begeleiding en een team van (D) studenten en internationale stagiaires waarmee ze gedurende de 10 weken opleiding tot concrete resultaten komen.

 

Met de steun van de Vlaamse Overheid - Circulaire stad