Service Encounters Gentbrugge

onverwachte leercircuits ondersteunen in een buurt
Wat als je in de buurtbibliotheek nu eens een pakket boeken te leen krijgt dat willekeurig is samengesteld. Een antigif voor de digitaal efficiënt gegidste voorkeuren van vandaag. Als je in de dagwinkel het kooktalent van de Indische eigenaar ondersteunt door een soepabonnement te nemen zonder te weten wat je precies zal krijgen. In de bloemenwinkel ontleen je elke maand een andere plant met een andere handleiding. In de buurtschool zijn er leermodules met crossgenerationele aanpak. Volwassenen en ouderen belanden er tussen kinderen waarbij de rol van leerling en meester wisselt van kind naar volwassene en omgekeerd. 
 
Onverwachte ontmoetingen leiden tot onverwacht leren. Dat is het basisidee van 'Service Encounters Gentbrugge' van Daniela Dossi. De Italiaanse heeft haar grote passie zitten in ‘social design’. Vertrekkend van bestaande infrastructuur en bronnen ontwikkelt ze nieuwe modellen, strategieën en scenario’s als antwoord op sociale uitdagingen en culturele fenomenen. Daniela Dossi trof in Gentbrugge tal van mogelijkheden om bestaande systemen extra te benutten, om talenten van mensen te activeren en om onverwachte leerontmoetingen te ondersteunen.
 
'Service Encounters Gentbrugge' werd gelanceerd op 22 januari. Daniela lanceerde en testte 'onverwachte lokale leercircuits' in samenwerking met handelszaken en bewoners in Gentbrugge.
 
 
 
Voorgeschiedenis
 
In december 2013 was Daniela te gast in Gent voor een micro-residentie. Gentbrugge is een van de buurten in Gent waar er een sterke en sprankelende dynamiek onder de bewoners op gang komt.  Bovendien is de Henri D’Haese school erg geïnteresseerd in het gegeven ‘brede school’ waarbij wordt ingezet op een brede ontwikkeling op school en daarbuiten, op een sterke wisselwerking met de buurt. In haar micro-residentie nam Daniela Gentbrugge als case om te onderzoeken welke onverwachte ‘services’ of diensten er in een buurt onder bewoners kunnen worden gegenereerd.
 
Daniela was voor het eerst te gast in Gent in de lente van 2013. In een tiendaags verblijf zette ze in de Rabotwijk ism Made by Oya/Rocsa Textiele Talen op poten. In de loop van 2014 wordt ze door Rocsa uitgenodigd voor een langere residentie om verder te bouwen op het pilootproject.
 
met dank aan de Henri D’Haese school, Leen De Bie, Pieter De Jonge, Vanessa Janssens, Emmy Storms, cafe Bombardon en Liesbet Vercamer