Springcamp 2012

Springcamp 2012

In times of crisis, artists take a stand

Tijdens Springcamp 2012 werden kunstenaars uitgedaagd om te reageren op falende systemen rondom ons. Tegelijk werden er alternatieven geformuleerd vanuit economische micro-‐systemen, sociale innovatie, coöperatieve structuren en productontwikkeling.

Voor zowel kunstenaars, denkers als doeners weekten de ontmoetingen tijdens Springcamp existentiële vragen los. In de voorstellen van de kunstenaars weerklonken deze vragen. Wat is onze rol in de samenleving? Hoe kunnen we aanzetten tot verandering? Zijn grensoverschrijdende samenwerkingen niet noodzakelijk?

Kunstenaars en bezoekers vonden tijdens Springcamp inspiratie, onverwachte zielsverwanten en concrete allianties.

Kijk hier voor het volledig rapport met een tekst van Pieter Van Bogaert over het parcours van de kunstenaars doorheen Springcamp. Laura Herman schreef voor alle debatavonden beschouwende teksten. De tekst ‘The Resilients’ verscheen in mei in het kritisch cultuurtijdschrift Recto:Verso. De tekst ‘New Systems’ verscheen in de online krant De Wereld Morgen.

Bijlage: