Time Fest: dagen voor verzet

Klein verzet kan grote gevolgen hebben

 
De grote issues waar onze samenleving mee te kampen heeft, hoeven we niet opnieuw op te sommen. Wat we zichtbaar willen maken en groeikansen willen geven, is het enthousiasme voor actie. Starten vandaag. Met kleine oplossingen bijvoorbeeld.  Repareren ipv weggooien. Samenwerken, delen, verder bouwen op elkaars ideeën. De inspirerende kracht van kunstenaars injecteren. Internationale voorbeelden van ‘best practice’ aangrijpen voor lokale problemen. 
 
De nieuwe systemen die we nodig hebben als antwoord op de huidige falende, zijn wellicht geen nieuwe globale systemen. Misschien ligt het antwoord eerder bij een ecologie van kleine systemen, vol van vertakkingen, veelheid, diversiteit en veerkracht. Een ecologie van kleine ontmoetingen, van uitproberen, falen, herbeginnen en verderbouwen. Op elkaars ontwerpen, op elkaars ideeën.
 
Een kunstenwerkplaats zit vandaag in een unieke en belangrijke positie om te onderzoeken wat de rol van de kunsten kan zijn in deze sputterende samenleving. Als kleine en wendbare organisatie is ze bij uitstek geschikt om te experimenteren, om een proeftuin te zijn voor dat nieuwe model van samenleven. 
 
Timelab nodigde Argos en Beursschouwburg uit om mee na te denken over de vraag: hoe kunnen wij loskomen van onze eigen structuren en zien waar we onze impact kunnen vergroten door samen te werken? Kunnen we nieuwe vormen maken om de ondersteuning, creatie, presentatie en documentatie van artistiek werk te laten (ont)sporen met de huidige wereld. 
 
Time Fest ontstond als resultaat van dit onderzoek: een ode aan onverwachte ontmoeting en uitwisseling, als motor voor verandering.Time Fest liep van 17 tem 27 april 2013. Het volledige rapport vind je in bijlage, met onder meer teksten van Laura Herman, Carmen Van Cauwenbergh en impressies van de deelnemende kunstenaars.