When words no longer guide us

beleef de stad als in een film

Subtiele verbondenheid

Ken je de subtle mobs? Teken je in voor deze ervaring dan krijg je 24 uur vooraf persoonlijke instructies in de mailbox. Je begeeft je naar een bepaalde plaats, we drukken samen op ‘play’ op een afgesproken tijdstip. Voor 45 min wordt de hele stad een filmset, jij, figurant en speler. Toch, geen film kan je zo intens beleven. De schoonheid zit in de eenvoud: één mp3 voor elk personage, het publiek, één plaats en tijd. Gaandeweg ontdek je wie er allemaal in het spel zit. Nietsvermoedende passanten ontdekken structuren in de beweging van de personages. De ervaring is individueel en tegelijkertijd groeit de verbondenheid of afstand met de ander. De subtle mobs zijn het werk van Britse kunstenaar Duncan Speakman en zijn collectief Circumstance.

Individueel maar gedeeld

Duncan was in residentie in de winter van 2011. Hij ontdekte de machines in Timelab en bouwde een individuele ervaring, niet meer gebonden aan tijd en ruimte. ‘Short films for you’ is een boek met attributen en geluid. Een fotograaf, een geluidskunstenaar, een performer, een schrijver werken samen. 10 exemplaren van het boek worden van hand tot hand doorgegeven. De ervaring is niet simultaan, maar gedeeld.

Gedreven door wat ons omgeeft

Duncan ontmoette Yorgos Patsis via Art&D, een project van Iminds waarbij kunstenaars en wetenschappers samenwerken. ‘When words no longer guide us’ is een onderzoeksproject waarbij het werk van de kunstenaar verder wordt uitgediept, nu met de kennis van de technische mogelijkheden en met een mogelijke recombinatie van de resultaten in verder wetenschappelijk of artistiek werk. Door de integratie van sensoren en gps gelokaliseerde open data in de interactieve performance, wordt de 'augmented reality' ervaring nog verder doorgedreven. De technologie werd getest tijdens Electrified III the responsive city, een project van Vooruit en SMAK. Voor ‘Tomorrow the ground forgets you were here’ ontleen je een mobiel toestel en begeef je je in een bepaald deel van de stad. De geluiden van de stad worden live onderdeel gemaakt van de soundtrack van het werk.

Stop.

De rest is aan de bezoeker om te ontdekken.

'Tomorrow the ground forgets you were here’ werd in het najaar 2012 aan het publiek voorgesteld in het kader van

Volg het proces op :