Common Room

Common Room

Common Room is een architecturale praktijk met exhibitieruimte en een uitgave van boeken. Het is een collaboratief platform met poten in New York en Brussel. Common Room bestaat onder andere uit architecten Lars Fischer en Rachel Himmelfarb. Ze spraken al op Spatial Series #1 over een open, adaptieve architectuur. In 2017, zijn Lars Fischer en Rachel Himmelfarb als Common room residenten in Timelab